Quán phở Luân Huyền chuyên phở gà thiến – TT. Việt Quang

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 73 QL279, TT. Việt Quang, Bắc Quang, Hà Giang, Việt Nam
Số điện thoại 097 393 70 19
Trang web
Tọa độ 224.155.098, 10.480.468.429.999.900

 


Địa chỉ Quán phở Luân Huyền chuyên phở gà thiến ở đâu?

73 QL279, TT. Việt Quang, Bắc Quang, Hà Giang, Việt Nam

Giờ làm việc của Quán phở Luân Huyền chuyên phở gà thiến như thế nào?

Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày], Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày]

Quán phở Luân Huyền chuyên phở gà thiến có website không?

Địa chỉ trang web của Quán phở Luân Huyền chuyên phở gà thiến là:

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Quán ăn chị Út - Thắng Lợi