Quán Phở Mỹ Hoa – TT. Tân Hiệp

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 166 QL80, TT. Tân Hiệp, Tân Hịêp, Kiên Giang, Việt Nam
Số điện thoại 0297 3834 415
Trang web
Tọa độ 101.147.467, 1.052.826.053

 


Địa chỉ Quán Phở Mỹ Hoa ở đâu?

166 QL80, TT. Tân Hiệp, Tân Hịêp, Kiên Giang, Việt Nam

Giờ làm việc của Quán Phở Mỹ Hoa như thế nào?

Thứ Tư:[05:30-21:30], Thứ Năm:[05:30-21:30], Thứ Sáu:[05:30-21:30], Thứ Bảy:[05:30-21:30], Chủ Nhật:[05:30-21:30], Thứ Hai:[05:30-21:30], Thứ Ba:[05:30-21:30]

Quán Phở Mỹ Hoa có website không?

Địa chỉ trang web của Quán Phở Mỹ Hoa là:

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Bánh canh bột xắt chợ Bến Tre - Phường 2