Quán Phở Thanh Hải – Vĩnh Yên

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 41 Ngô Quyền, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc, Việt Nam
Số điện thoại 0211 3861 633
Trang web
Tọa độ 213.071.163, 1.055.947.035

 


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Nhà Hàng Hải Sản 555 - Cẩm Nhượng