Quán Phở Vương Diu – TT. Vinh Quang

Thông tin địa điểm

Địa chỉ ĐT177, TT. Vinh Quang, Hoàng Su Phì, Hà Giang, Việt Nam
Số điện thoại 097 665 61 99
Trang web
Tọa độ 22.743.208.499.999.900, 10.467.986.619.999.900

 


Địa chỉ Quán Phở Vương Diu ở đâu?

ĐT177, TT. Vinh Quang, Hoàng Su Phì, Hà Giang, Việt Nam

Giờ làm việc của Quán Phở Vương Diu như thế nào?

Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày], Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày]

Quán Phở Vương Diu có website không?

Địa chỉ trang web của Quán Phở Vương Diu là:

Hình ảnh tham khảo