Quầy Thuốc Mỹ Anh – Thái Học

Thông tin địa điểm

Địa chỉ V5CV+GWW, Ngã Tư Chợ Phủ, Thái Học, Bình Giang, Hải Dương, Việt Nam
Số điện thoại 097 230 61 19
Trang web https://www.facebook.com/myanh.thuoc.14
Tọa độ 208.713.735, 1.061.948.335

 


Địa chỉ Quầy Thuốc Mỹ Anh ở đâu?

V5CV+GWW, Ngã Tư Chợ Phủ, Thái Học, Bình Giang, Hải Dương, Việt Nam

Giờ làm việc của Quầy Thuốc Mỹ Anh như thế nào?

Thứ Sáu:[06:00-21:30], Thứ Bảy:[06:00-21:30], Chủ Nhật:[06:00-21:30], Thứ Hai:[06:00-21:30], Thứ Ba:[06:00-21:30], Thứ Tư:[06:00-21:30], Thứ Năm:[06:00-21:30]

Quầy Thuốc Mỹ Anh có website không?

Địa chỉ trang web của Quầy Thuốc Mỹ Anh là: https://www.facebook.com/myanh.thuoc.14

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Công ty Dược & Thiết bị Y tế TATA - Phú Hội