Rex Hotel – Dư Hàng Kênh

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 571 Nguyễn Văn Linh, Dư Hàng Kênh, Lê Chân, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 0225 3764 668
Trang web
Tọa độ 208.339.309, 1.066.782.727

 


Địa chỉ Rex Hotel ở đâu?

571 Nguyễn Văn Linh, Dư Hàng Kênh, Lê Chân, Hải Phòng, Việt Nam

Rex Hotel có website không?

Địa chỉ trang web của Rex Hotel là:

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Khách sạn Victoria Châu Đốc - Street