River Beach Resort & Residences – Hội An

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 05 Cửa Đại, Hội An, Quảng Nam 560000, Việt Nam
Số điện thoại 0235 3927 888
Trang web http://river-beachresort.com/
Tọa độ 158.965.064, 10.836.512.289.999.900

 


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Princess Resort And Spa - Vĩnh Phú