Sabochi Restaurant – Nhà hàng Sâm Bố Chính Quảng Bình – Phường Hải Thịnh

Thông tin địa điểm

Địa chỉ FJ68+9R8, đường 23/8, Phường Hải Thịnh, Đồng Hới, Quảng Bình 510000, Việt Nam
Số điện thoại 0853 367 686
Trang web https://sabochi.com/
Tọa độ 17.460.905, 10.661.708.829.999.900

 


Địa chỉ Sabochi Restaurant - Nhà hàng Sâm Bố Chính Quảng Bình ở đâu?

FJ68+9R8, đường 23/8, Phường Hải Thịnh, Đồng Hới, Quảng Bình 510000, Việt Nam

Giờ làm việc của Sabochi Restaurant - Nhà hàng Sâm Bố Chính Quảng Bình như thế nào?

Thứ Bảy:[07:30-23:00], Chủ Nhật:[07:30-23:00], Thứ Hai:[07:30-23:00], Thứ Ba:[07:30-23:00], Thứ Tư:[07:30-23:00], Thứ Năm:[07:30-23:00], Thứ Sáu:[07:30-23:00]

Sabochi Restaurant - Nhà hàng Sâm Bố Chính Quảng Bình có website không?

Địa chỉ trang web của Sabochi Restaurant – Nhà hàng Sâm Bố Chính Quảng Bình là: https://sabochi.com/

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Quán ốc 81 - Phường 6