Sake Beer – Trần Phú

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 204 Phan Bội Châu, Trần Phú, Quảng Ngãi, Việt Nam
Số điện thoại 0255 6521 378
Trang web
Tọa độ 151.259.081, 10.879.701.449.999.900

 


Địa chỉ Sake Beer ở đâu?

204 Phan Bội Châu, Trần Phú, Quảng Ngãi, Việt Nam

Giờ làm việc của Sake Beer như thế nào?

Thứ Hai:[10:00-22:00], Thứ Ba:[10:00-22:00], Thứ Tư:[10:00-22:00], Thứ Năm:[10:00-22:00], Thứ Sáu:[10:00-22:00], Thứ Bảy:[10:00-22:00], Chủ Nhật:[10:00-22:00]

Sake Beer có website không?

Địa chỉ trang web của Sake Beer là:

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Beach Village Restaurant - Cẩm An