Sâm Nấm Hàn Quốc_Thugiangagassi – Hải An

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 391 Cát Bi, Hải An, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 093 671 30 98
Trang web
Tọa độ 208.260.061, 1.067.081.324

 


Địa chỉ Sâm Nấm Hàn Quốc_Thugiangagassi ở đâu?

391 Cát Bi, Hải An, Hải Phòng, Việt Nam

Giờ làm việc của Sâm Nấm Hàn Quốc_Thugiangagassi như thế nào?

Thứ Bảy:[07:30-22:00], Chủ Nhật:[07:30-21:30], Thứ Hai:[07:30-21:30], Thứ Ba:[07:30-21:30], Thứ Tư:[07:30-21:30], Thứ Năm:[07:30-21:30], Thứ Sáu:[07:30-21:30]

Sâm Nấm Hàn Quốc_Thugiangagassi có website không?

Địa chỉ trang web của Sâm Nấm Hàn Quốc_Thugiangagassi là:

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  CỬA HÀNG YẾN SÀO - Ea T'Ling