Samsung Vietnam – Bến Nghé

Thông tin địa điểm

Địa chỉ Tòa nhà tài chính Bitexco, 2 Hải Triều, Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3915 7403
Trang web http://samsung.com/vn
Tọa độ 107.717.491, 106.704.691

 


Địa chỉ Samsung Vietnam ở đâu?

Tòa nhà tài chính Bitexco, 2 Hải Triều, Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Samsung Vietnam như thế nào?

Thứ Bảy:[10:00-22:00], Chủ Nhật:[10:00-22:00], Thứ Hai:[10:00-22:00], Thứ Ba:[10:00-22:00], Thứ Tư:[10:00-22:00], Thứ Năm:[10:00-22:00], Thứ Sáu:[10:00-22:00]

Samsung Vietnam có website không?

Địa chỉ trang web của Samsung Vietnam là: http://samsung.com/vn

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Viễn Thông Quảng Trị - Phường 1