Sân bóng đá Trường Thành – Cao Xanh

Thông tin địa điểm

Địa chỉ X3MM+PHJ, Cao Xanh, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 092 567 25 67
Trang web
Tọa độ 209.843.315, 1.070.838.854

 


Địa chỉ Sân bóng đá Trường Thành ở đâu?

X3MM+PHJ, Cao Xanh, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh, Việt Nam

Giờ làm việc của Sân bóng đá Trường Thành như thế nào?

Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày], Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày]

Sân bóng đá Trường Thành có website không?

Địa chỉ trang web của Sân bóng đá Trường Thành là:

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Sân Bóng Thành Đồng - Trung Hoà