Sao Mai – p. Bình Khánh

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 42A, Đường số 3, p. Bình Khánh, Thành phố Long Xuyên, An Giang, Việt Nam
Số điện thoại 096 403 00 00
Trang web http://www.baoangiang.com.vn/
Tọa độ 103.981.202, 10.541.446.119.999.900

 


Địa chỉ Sao Mai ở đâu?

42A, Đường số 3, p. Bình Khánh, Thành phố Long Xuyên, An Giang, Việt Nam

Giờ làm việc của Sao Mai như thế nào?

Chủ Nhật:[08:00-20:00], Thứ Hai:[Đóng cửa], Thứ Ba:[Đóng cửa], Thứ Tư:[Đóng cửa], Thứ Năm:[Đóng cửa], Thứ Sáu:[Đóng cửa], Thứ Bảy:[08:00-20:00]

Sao Mai có website không?

Địa chỉ trang web của Sao Mai là: http://www.baoangiang.com.vn/

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Sơn nhàn - Chiềng Sinh