Sắt Vụn Giá Cao – Minh Khai

Thông tin địa điểm

Địa chỉ C7PC+993, Minh Khai, Vũ Thư, Thái Bình, Việt Nam
Số điện thoại 097 623 06 52
Trang web
Tọa độ 204.358.857, 1.062.709.347

 


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  PHẾ LIỆU PHÚC AN AN - Bình Dương