SAVALL Chocolate – An Hải Trung

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 19 Nguyễn Thông, An Hải Trung, Sơn Trà, Đà Nẵng 550000, Việt Nam
Số điện thoại 0236 6272 303
Trang web https://savallchocolate.com/
Tọa độ 160.662.913, 1.082.305.928

 


Địa chỉ SAVALL Chocolate ở đâu?

19 Nguyễn Thông, An Hải Trung, Sơn Trà, Đà Nẵng 550000, Việt Nam

Giờ làm việc của SAVALL Chocolate như thế nào?

Thứ Sáu:[09:00-12:30], Thứ Bảy:[Đóng cửa], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[09:00-12:30], Thứ Ba:[09:00-12:30], Thứ Tư:[09:00-12:30], Thứ Năm:[09:00-12:30]

SAVALL Chocolate có website không?

Địa chỉ trang web của SAVALL Chocolate là: https://savallchocolate.com/

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Tú Anh Chocolate - Trung Hoà