SCB Uông Bí – Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Uông Bí

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 361 đường Quang Trung, Uông Bí, Quảng Ninh 01000, Việt Nam
Số điện thoại 0203 3566 058
Trang web https://www.scb.com.vn/
Tọa độ 21.034.128.799.999.900, 1.067.747.064

 


Địa chỉ SCB Uông Bí - Ngân hàng TMCP Sài Gòn ở đâu?

361 đường Quang Trung, Uông Bí, Quảng Ninh 01000, Việt Nam

Giờ làm việc của SCB Uông Bí - Ngân hàng TMCP Sài Gòn như thế nào?

Thứ Hai:[08:00-16:30], Thứ Ba:[08:00-16:30], Thứ Tư:[08:00-16:30], Thứ Năm:[08:00-16:30], Thứ Sáu:[08:00-16:30], Thứ Bảy:[08:00-12:00], Chủ Nhật:[Đóng cửa]

SCB Uông Bí - Ngân hàng TMCP Sài Gòn có website không?

Địa chỉ trang web của SCB Uông Bí – Ngân hàng TMCP Sài Gòn là: https://www.scb.com.vn/

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Ngân hàng HD Bank - Quyết Thắng