Ship Cơm Trưa Đà Nẵng – Phước Ninh

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 55 Hoàng Diệu, Phước Ninh, Hải Châu, Đà Nẵng 550000, Việt Nam
Số điện thoại 093 530 27 21
Trang web
Tọa độ 1.606.454, 108.218.942

 


Địa chỉ Ship Cơm Trưa Đà Nẵng ở đâu?

55 Hoàng Diệu, Phước Ninh, Hải Châu, Đà Nẵng 550000, Việt Nam

Giờ làm việc của Ship Cơm Trưa Đà Nẵng như thế nào?

Thứ Bảy:[08:00-22:00], Chủ Nhật:[08:00-22:00], Thứ Hai:[08:00-22:00], Thứ Ba:[08:00-22:00], Thứ Tư:[08:00-22:00], Thứ Năm:[08:00-22:00], Thứ Sáu:[08:00-22:00]

Ship Cơm Trưa Đà Nẵng có website không?

Địa chỉ trang web của Ship Cơm Trưa Đà Nẵng là:

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Restaurant 14 - Hạ Lý