Shop Belluni – Khai Quang

Thông tin địa điểm

Địa chỉ Quốc Lộ 2, Phường Khai Quang, Thành Phố Vĩnh Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc, Khai Quang, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc, Việt Nam
Số điện thoại 091 285 34 68
Trang web http://www.belluni.com/
Tọa độ 213.059.577, 1.056.189.856

 


Địa chỉ Shop Belluni ở đâu?

Quốc Lộ 2, Phường Khai Quang, Thành Phố Vĩnh Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc, Khai Quang, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc, Việt Nam

Giờ làm việc của Shop Belluni như thế nào?

Thứ Hai:[08:00-21:30], Thứ Ba:[08:00-21:30], Thứ Tư:[08:00-21:30], Thứ Năm:[08:00-21:30], Thứ Sáu:[08:00-21:30], Thứ Bảy:[08:00-21:30], Chủ Nhật:[08:00-21:30]

Shop Belluni có website không?

Địa chỉ trang web của Shop Belluni là: http://www.belluni.com/

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Cửa Hàng Heng Un - Phường Vĩnh Bảo