Shop Đồng Hồ Thắng Thu – Phường Trần Phú

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 117 Lý Thái Tổ, Phường Trần Phú, Bắc Giang, Việt Nam
Số điện thoại 0795 533 888
Trang web
Tọa độ 21.274.165.999.999.900, 10.619.142.169.999.900

 


Địa chỉ Shop Đồng Hồ Thắng Thu ở đâu?

117 Lý Thái Tổ, Phường Trần Phú, Bắc Giang, Việt Nam

Giờ làm việc của Shop Đồng Hồ Thắng Thu như thế nào?

Thứ Bảy:[08:00-21:30], Chủ Nhật:[08:00-21:30], Thứ Hai:[08:00-21:30], Thứ Ba:[08:00-21:30], Thứ Tư:[08:00-21:30], Thứ Năm:[08:00-21:30], Thứ Sáu:[08:00-21:30]

Shop Đồng Hồ Thắng Thu có website không?

Địa chỉ trang web của Shop Đồng Hồ Thắng Thu là:

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Cửa Hàng Mini Mart - Phường Mường Thanh