Shop Hoa Tươi Mimosa – Tân Định

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 68 Trần Quang Khải, Tân Định, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3846 9873
Trang web
Tọa độ 107.925.104, 1.066.937.341

 


Địa chỉ Shop Hoa Tươi Mimosa ở đâu?

68 Trần Quang Khải, Tân Định, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Shop Hoa Tươi Mimosa như thế nào?

Thứ Hai:[06:00-22:00], Thứ Ba:[06:00-22:00], Thứ Tư:[06:00-22:00], Thứ Năm:[06:00-22:00], Thứ Sáu:[06:00-22:00], Thứ Bảy:[06:00-22:00], Chủ Nhật:[06:00-22:00]

Shop Hoa Tươi Mimosa có website không?

Địa chỉ trang web của Shop Hoa Tươi Mimosa là:

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Shop Hoa Tươi Minh Thùy - Tích Sơn