Shop Hoa Tươi Việt Lan – Tích Sơn

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 16 Hùng Vương, Tích Sơn, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc, Việt Nam
Số điện thoại 0211 3860 026
Trang web
Tọa độ 213.089.697, 1.055.889.148

 


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Cửa Hàng Hoa Tươi Thu Minh - Cầu Đất