Showroom Yến sào Sanvinest Khánh Hòa 48 Lê Thánh Tôn – Lộc Thọ

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 48 Lê Thánh Tôn, Lộc Thọ, Nha Trang, Khánh Hòa 650000, Việt Nam
Số điện thoại 0258 3524 949
Trang web http://www.sanvinest.com.vn/
Tọa độ 122.423.194, 10.919.451.799.999.900

 


Địa chỉ Showroom Yến sào Sanvinest Khánh Hòa 48 Lê Thánh Tôn ở đâu?

48 Lê Thánh Tôn, Lộc Thọ, Nha Trang, Khánh Hòa 650000, Việt Nam

Giờ làm việc của Showroom Yến sào Sanvinest Khánh Hòa 48 Lê Thánh Tôn như thế nào?

Thứ Bảy:[07:00-21:00], Chủ Nhật:[07:00-21:00], Thứ Hai:[07:00-21:00], Thứ Ba:[07:00-21:00], Thứ Tư:[07:00-21:00], Thứ Năm:[07:00-21:00], Thứ Sáu:[07:00-21:00]

Showroom Yến sào Sanvinest Khánh Hòa 48 Lê Thánh Tôn có website không?

Địa chỉ trang web của Showroom Yến sào Sanvinest Khánh Hòa 48 Lê Thánh Tôn là: http://www.sanvinest.com.vn/

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Cửa Hàng Sữa Anh Việt - P. Bình Hàn