Sở Công thương Long An – Phường 1

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 112 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 1, Tân An, Long An, Việt Nam
Số điện thoại 0272 3826 336
Trang web https://sct.longan.gov.vn/Pages/Default.aspx
Tọa độ 10.539.210.899.999.900, 10.641.633.139.999.900

 


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Văn Phòng Phát Triển Kinh Tế Ninh Thuận (OFFICE OF ECONOMIC DEVELOPMENT) - Mỹ Bình