Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Phước – Tân Phú

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 772, QL.14, Phường Tân Phú, TX Đồng Xoài, QL14, Tân Phú, Đồng Xoài, Bình Phước, Việt Nam
Số điện thoại 0271 3887 236
Trang web http://www.binhphuoc.edu.vn/
Tọa độ 115.311.484, 10.687.828.979.999.900

 


Địa chỉ Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Phước ở đâu?

772, QL.14, Phường Tân Phú, TX Đồng Xoài, QL14, Tân Phú, Đồng Xoài, Bình Phước, Việt Nam

Giờ làm việc của Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Phước như thế nào?

Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[07:30-16:30], Thứ Ba:[07:30-16:30], Thứ Tư:[07:30-16:30], Thứ Năm:[07:30-16:30], Thứ Sáu:[07:30-16:30], Thứ Bảy:[Đóng cửa]

Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Phước có website không?

Địa chỉ trang web của Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Phước là: http://www.binhphuoc.edu.vn/

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Sở Giáo dục và Đào tạo Đồng Tháp - Phường 1