Sở Kế Hoạch và Đầu Tư – Phường 1

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 23 D. Nguyễn Tất Thành, Phường 1, Bạc Liêu, Việt Nam
Số điện thoại 0291 3823 874
Trang web http://skhdt.baclieu.gov.vn/
Tọa độ 92.921.163, 1.057.279.959

 


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Cục Quản Lý Thị Trường Nghệ An - Hà Huy Tập