Sở Nông nghiệp và PTNT Hưng Yên – P. Hiền Nam

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 01 Nguyễn Lương Bằng, P. Hiền Nam, Hưng Yên, Việt Nam
Số điện thoại 0221 3863 596
Trang web http://sonnptnt.hungyen.gov.vn/
Tọa độ 206.558.544, 10.605.588.019.999.900

 


Địa chỉ Sở Nông nghiệp và PTNT Hưng Yên ở đâu?

01 Nguyễn Lương Bằng, P. Hiền Nam, Hưng Yên, Việt Nam

Giờ làm việc của Sở Nông nghiệp và PTNT Hưng Yên như thế nào?

Thứ Bảy:[Đóng cửa], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[07:30-16:30], Thứ Ba:[07:30-16:30], Thứ Tư:[07:30-16:30], Thứ Năm:[07:30-16:30], Thứ Sáu:[07:00-16:30]

Sở Nông nghiệp và PTNT Hưng Yên có website không?

Địa chỉ trang web của Sở Nông nghiệp và PTNT Hưng Yên là: http://sonnptnt.hungyen.gov.vn/

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  KC Hà Tĩnh - Thạch Đài