Sở Tài nguyên Môi trường – Phường 4

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 36 Đ. Trần Phú, Phường 4, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng, Việt Nam
Số điện thoại 0263 3824 144
Trang web
Tọa độ 119.370.044, 1.084.319.199

 


Địa chỉ Sở Tài nguyên Môi trường ở đâu?

36 Đ. Trần Phú, Phường 4, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng, Việt Nam

Sở Tài nguyên Môi trường có website không?

Địa chỉ trang web của Sở Tài nguyên Môi trường là:

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Công Ty Cổ phần PERSO - Tân Mai