Sở Tài Nguyên & Môi Trường Tỉnh Phú Yên – Phường7

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 62 Lê Duẩn, Phường7, Tuy Hòa, Phú Yên, Việt Nam
Số điện thoại 0257 2211 798
Trang web http://sotnmtcntt.phuyen.gov.vn/category/tin-chuyen-nganh/dat-dai/
Tọa độ 13.100.848.599.999.900, 1.093.156.278

 


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Khu du lịch sinh thái Suối Hoa (Đà Nẵng) - Hòa Thọ