Sở Văn Hóa và Thể Thao Khánh Hòa – Xương Huân

Thông tin địa điểm

Địa chỉ Khu Liên Cơ Số 1-3, Đường Ngô Quyền, Phường Xương Huân, Xương Huân, Nha Trang, Khánh Hòa, Việt Nam
Số điện thoại 0258 3822 229
Trang web http://svhtt.khanhhoa.gov.vn/
Tọa độ 12.255.186, 109.195.377

 


Địa chỉ Sở Văn Hóa và Thể Thao Khánh Hòa ở đâu?

Khu Liên Cơ Số 1-3, Đường Ngô Quyền, Phường Xương Huân, Xương Huân, Nha Trang, Khánh Hòa, Việt Nam

Giờ làm việc của Sở Văn Hóa và Thể Thao Khánh Hòa như thế nào?

Thứ Sáu:[07:00-11:30], Thứ Bảy:[Đóng cửa], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[07:00-11:30], Thứ Ba:[07:00-11:30], Thứ Tư:[07:00-11:30], Thứ Năm:[07:00-11:30]

Sở Văn Hóa và Thể Thao Khánh Hòa có website không?

Địa chỉ trang web của Sở Văn Hóa và Thể Thao Khánh Hòa là: http://svhtt.khanhhoa.gov.vn/

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lào Cai - Nam Cường