Sở xây dựng tỉnh Bình Dương – Phú Chánh

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 3M4J+HXF, Phú Chánh, Tân Uyên, Bình Dương, Việt Nam
Số điện thoại 0274 3827 231
Trang web https://sxd.binhduong.gov.vn/
Tọa độ 11.056.448.999.999.900, 10.668.242.989.999.900

 


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Phòng Tài Chính - Kế Hoạch - TT. Tiên Yên