Sông Hàn Fix – Sửa thiết bị điện tử tại nhà Đà Nẵng – Đà Nẵng 550000

Thông tin địa điểm

Địa chỉ Kiot 05 Chợ Hòa Mỹ, Đà Nẵng 550000, Việt Nam
Số điện thoại 093 444 49 54
Trang web https://songhanfix.com/
Tọa độ 160.591.467, 1.081.704.693

 


Giờ làm việc của Sông Hàn Fix - Sửa thiết bị điện tử tại nhà Đà Nẵng như thế nào?

Thứ Sáu:[08:00-17:00], Thứ Bảy:[08:00-17:00], Chủ Nhật:[08:00-17:00], Thứ Hai:[08:00-17:00], Thứ Ba:[08:00-17:00], Thứ Tư:[08:00-17:00], Thứ Năm:[08:00-17:00]

Sông Hàn Fix - Sửa thiết bị điện tử tại nhà Đà Nẵng có website không?

Địa chỉ trang web của Sông Hàn Fix – Sửa thiết bị điện tử tại nhà Đà Nẵng là: https://songhanfix.com/

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Hàn sửa bồn nước Thành Phát - Phú Mỹ