Song Hau Food Co. – Tân An

Thông tin địa điểm

Địa chỉ Tra Noc Industrial Area Lot 18, Binh Thuy District, Tân An, Ninh Kiều, Cần Thơ, Việt Nam
Số điện thoại 0292 3841 299
Trang web
Tọa độ 100.338.049, 1.057.817.831

 


Địa chỉ Song Hau Food Co. ở đâu?

Tra Noc Industrial Area Lot 18, Binh Thuy District, Tân An, Ninh Kiều, Cần Thơ, Việt Nam

Giờ làm việc của Song Hau Food Co. như thế nào?

Thứ Bảy:[07:00-19:30], Chủ Nhật:[07:00-19:30], Thứ Hai:[07:00-19:30], Thứ Ba:[07:00-19:30], Thứ Tư:[07:00-19:30], Thứ Năm:[07:00-19:30], Thứ Sáu:[07:00-19:30]

Song Hau Food Co. có website không?

Địa chỉ trang web của Song Hau Food Co. là:

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Cửa Hàng Thực Phẩm Sạch Thu Hà - tổ 6