Sống Lưng Khủng Long Homestay – Bắc Yên

Thông tin địa điểm

Địa chỉ Háng Đồng, Bắc Yên, Sơn La, Việt Nam
Số điện thoại 098 826 31 42
Trang web https://www.facebook.com/groups/4057176600992603/?ref=share
Tọa độ 213.080.495, 1.044.543.724

 


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Triệu Kinh - homestay - Hoàng Su Phì