Starfruit Villa – tổ 6

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 22 kiet 137 Trường Chinh, tổ 6, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế, Việt Nam
Số điện thoại 0785 371 505
Trang web
Tọa độ 164.595.669, 1.076.072.787

 


Địa chỉ Starfruit Villa ở đâu?

22 kiet 137 Trường Chinh, tổ 6, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế, Việt Nam

Starfruit Villa có website không?

Địa chỉ trang web của Starfruit Villa là:

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Center Tam Coc Homestay - Ninh Hải