Sữa chua Cô Oanh-TT Hưng Hà – Hưng Hà

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 1, Hưng Hà, Thái Bình, Việt Nam
Số điện thoại 0823 289 298
Trang web
Tọa độ 20.587.195.899.999.900, 1.062.300.496

 


Địa chỉ Sữa chua Cô Oanh-TT Hưng Hà ở đâu?

1, Hưng Hà, Thái Bình, Việt Nam

Giờ làm việc của Sữa chua Cô Oanh-TT Hưng Hà như thế nào?

Chủ Nhật:[09:00-22:00], Thứ Hai:[09:00-22:00], Thứ Ba:[09:00-22:00], Thứ Tư:[09:00-22:00], Thứ Năm:[09:00-22:00], Thứ Sáu:[09:00-22:00], Thứ Bảy:[09:00-22:00]

Sữa chua Cô Oanh-TT Hưng Hà có website không?

Địa chỉ trang web của Sữa chua Cô Oanh-TT Hưng Hà là:

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Nhà hàng Bia Tiệp - Thạc Gián