Tam Coc Palm House – Ninh Hải

Thông tin địa điểm

Địa chỉ xóm 5, thôn Đam Khê Trong, xã Hải, huyện Hoa Lư ,Ninh 430000, Ninh Hải, Hoa Lư, Ninh Bình, Việt Nam
Số điện thoại 097 803 03 90
Trang web https://www.facebook.com/Tam-Coc-Palm-House-Homestay-126934754655933/
Tọa độ 20.215.202.599.999.900, 10.592.898.149.999.900

 


Địa chỉ Tam Coc Palm House ở đâu?

xóm 5, thôn Đam Khê Trong, xã Hải, huyện Hoa Lư ,Ninh 430000, Ninh Hải, Hoa Lư, Ninh Bình, Việt Nam

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Nhà Nghỉ Hoa Đào - Trung Sơn