Tan Quang Motorcycle Repairing Store – Phú Thượng

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 309 Nguyễn Sinh Cung, Phú Thượng, Phú Vang, Thừa Thiên Huế, Việt Nam
Số điện thoại 091 844 05 75
Trang web
Tọa độ 164.885.907, 10.759.451.279.999.900

 


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Cửa Hàng Dán Keo Xe Tùng - Phường 2