Taxi Vip – Minh Khai

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 117 Điện Biên Phủ, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 0225 3999 999
Trang web
Tọa độ 20.861.366, 1.066.816.489

 


Địa chỉ Taxi Vip ở đâu?

117 Điện Biên Phủ, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng, Việt Nam

Taxi Vip có website không?

Địa chỉ trang web của Taxi Vip là:

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  TAXI CAO BẰNG - Sông Bằng