TBA XỬ LÝ NƯỚC THẢI – Hải Quy

Thông tin địa điểm

Địa chỉ Q662+F4M, Tx., Hải Quy, Hải Lăng, Quảng Trị, Việt Nam
Số điện thoại 0233 3501 502
Trang web
Tọa độ 167.612.117, 10.720.029.129.999.900

 


Địa chỉ TBA XỬ LÝ NƯỚC THẢI ở đâu?

Q662+F4M, Tx., Hải Quy, Hải Lăng, Quảng Trị, Việt Nam

Giờ làm việc của TBA XỬ LÝ NƯỚC THẢI như thế nào?

Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày], Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày]

TBA XỬ LÝ NƯỚC THẢI có website không?

Địa chỉ trang web của TBA XỬ LÝ NƯỚC THẢI là:

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Trạm biến áp 220kV Yên Bái - Tân Thịnh