Tekshop Hồ Chí Minh – Võ Thị Sáu

Thông tin địa điểm

Địa chỉ Tầng 11 Minh Long Tower, số 17 Bà Huyện Thanh Quan, Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh 70000, Việt Nam
Số điện thoại 1800 6867
Trang web
Tọa độ 10.775.025.099.999.900, 10.669.004.969.999.900

 


Địa chỉ Tekshop Hồ Chí Minh ở đâu?

Tầng 11 Minh Long Tower, số 17 Bà Huyện Thanh Quan, Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh 70000, Việt Nam

Giờ làm việc của Tekshop Hồ Chí Minh như thế nào?

Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[09:00-18:00], Thứ Ba:[09:00-18:00], Thứ Tư:[09:00-18:00], Thứ Năm:[09:00-18:00], Thứ Sáu:[09:00-18:00], Thứ Bảy:[09:00-18:00]

Tekshop Hồ Chí Minh có website không?

Địa chỉ trang web của Tekshop Hồ Chí Minh là:

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Quảng Cáo DEKAR - Cư Ni