Terra – Juice & Detox Quảng Bình – Hải Đình

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 63 Trần Bình Trọng, Hải Đình, Đồng Hới, Quảng Bình, Việt Nam
Số điện thoại 0369 030 606
Trang web https://www.facebook.com/terra.qb/
Tọa độ 174.635.957, 10.662.123.079.999.900

 


Địa chỉ Terra - Juice & Detox Quảng Bình ở đâu?

63 Trần Bình Trọng, Hải Đình, Đồng Hới, Quảng Bình, Việt Nam

Giờ làm việc của Terra - Juice & Detox Quảng Bình như thế nào?

Thứ Bảy:[09:00-17:00], Chủ Nhật:[09:00-17:00], Thứ Hai:[09:00-17:00], Thứ Ba:[09:00-17:00], Thứ Tư:[09:00-17:00], Thứ Năm:[09:00-17:00], Thứ Sáu:[09:00-17:00]

Terra - Juice & Detox Quảng Bình có website không?

Địa chỉ trang web của Terra – Juice & Detox Quảng Bình là: https://www.facebook.com/terra.qb/

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Lâu đài Yến - Buôn Đôn. - Taân Hoà