TERRAZZO – HONGHA – Hưng Lợi

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 45 Đ. 3-2, Hưng Lợi, Ninh Kiều, Cần Thơ, Việt Nam
Số điện thoại 7103838223
Trang web http://gachterrazzocantho.com/
Tọa độ 10.019.687, 10.575.767.619.999.900

 


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Sea House Apartment & Hotel - Phường 2