TGDD – Phước Lộc (Long Hải) – Long Điền

Thông tin địa điểm

Địa chỉ C44 Ấp Phước Lộc, xã Phước Hưng, H.Long Điền., Long Điền, 790000, Việt Nam
Số điện thoại 1800 1060
Trang web https://www.thegioididong.com/
Tọa độ 10.407.788.499.999.900, 1.072.207.964

 


Địa chỉ TGDD - Phước Lộc (Long Hải) ở đâu?

C44 Ấp Phước Lộc, xã Phước Hưng, H.Long Điền., Long Điền, 790000, Việt Nam

Giờ làm việc của TGDD - Phước Lộc (Long Hải) như thế nào?

Thứ Ba:[08:00-21:30], Thứ Tư:[08:00-21:30], Thứ Năm:[08:00-21:30], Thứ Sáu:[08:00-21:30], Thứ Bảy:[08:00-21:30], Chủ Nhật:[08:00-21:30], Thứ Hai:[08:00-21:30]

TGDD - Phước Lộc (Long Hải) có website không?

Địa chỉ trang web của TGDD – Phước Lộc (Long Hải) là: https://www.thegioididong.com/

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Cửa Hàng ĐTDĐ Phúc Mobile Shop - Bãi Cháy