Than Hồng BBQ – Phường 2

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 223 Phan Đình Phùng, Phường 2, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng, Việt Nam
Số điện thoại 097 117 91 16
Trang web https://www.foody.vn/lam-dong/than-hong-bbq-nuong-lau-phan-dinh-phung
Tọa độ 119.474.501, 10.843.573.669.999.900

 


Địa chỉ Than Hồng BBQ ở đâu?

223 Phan Đình Phùng, Phường 2, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng, Việt Nam

Giờ làm việc của Than Hồng BBQ như thế nào?

Thứ Bảy:[09:00-01:00], Chủ Nhật:[09:00-01:00], Thứ Hai:[09:00-01:00], Thứ Ba:[09:00-01:00], Thứ Tư:[09:00-01:00], Thứ Năm:[09:00-01:00], Thứ Sáu:[09:00-01:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Nhà hàng Bờ Hồ - Hiệp Hoà