THANG MÁY KENTECH TẠI QUẢNG NGÃI – Lê Hồng Phong

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 01 An Dương Vương, Lê Hồng Phong, Quảng Ngãi, Việt Nam
Số điện thoại 090 588 00 00
Trang web http://thangmaytaiquangngai.com/
Tọa độ 151.332.813, 1.087.968.855

 


Địa chỉ THANG MÁY KENTECH TẠI QUẢNG NGÃI ở đâu?

01 An Dương Vương, Lê Hồng Phong, Quảng Ngãi, Việt Nam

Giờ làm việc của THANG MÁY KENTECH TẠI QUẢNG NGÃI như thế nào?

Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày], Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày]

THANG MÁY KENTECH TẠI QUẢNG NGÃI có website không?

Địa chỉ trang web của THANG MÁY KENTECH TẠI QUẢNG NGÃI là: http://thangmaytaiquangngai.com/

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Thang máy Hải Phòng | Công ty Thang máy năng lượng - Đằng Hải