Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh – Bến Nghé

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 1 Phạm Ngọc Thạch, Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam
Số điện thoại 028 3822 5124
Trang web http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/
Tọa độ 10.780.797, 10.669.755.599.999.900

 


Địa chỉ Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh ở đâu?

1 Phạm Ngọc Thạch, Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam

Giờ làm việc của Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh như thế nào?

Thứ Bảy:[07:30-17:30], Chủ Nhật:[07:30-17:30], Thứ Hai:[07:30-17:30], Thứ Ba:[07:30-17:30], Thứ Tư:[07:30-17:30], Thứ Năm:[07:30-17:30], Thứ Sáu:[07:30-17:30]

Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh có website không?

Địa chỉ trang web của Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh là: http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Tỉnh đoàn Khánh Hòa - Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Khánh Hòa - P