Thạnh Gỗ Mỹ Nghệ – Hà My

Thông tin địa điểm

Địa chỉ TL64, Hà My, Triệu Phong, Quảng Trị 520000, Việt Nam
Số điện thoại 098 600 32 55
Trang web
Tọa độ 16.783.272, 1.071.816.613

 


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Đồ gỗ hải hậu - Xóm 30