Thanh Mai Medical Equipment – Phương Đình

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 112-E9 Phuong Mai Street, Dong Da District, Phương Đình, Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam
Số điện thoại 024 3576 5107
Trang web
Tọa độ 210.029.418, 1.058.345.389

 


Địa chỉ Thanh Mai Medical Equipment ở đâu?

112-E9 Phuong Mai Street, Dong Da District, Phương Đình, Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam

Thanh Mai Medical Equipment có website không?

Địa chỉ trang web của Thanh Mai Medical Equipment là:

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Cửa Hàng Thiết Bị Y Tế Lâm Dũng - TT. Mạo Khê