Thánh thất Lệ Trung – P. Ia King

Thông tin địa điểm

Địa chỉ XX7P+MVF, Trần Nhật Duật, P. Ia King, Thành phố Pleiku, Gia Lai, Việt Nam
Số điện thoại 0269 3828 367
Trang web
Tọa độ 139.641.752, 107.987.174

 


Địa chỉ Thánh thất Lệ Trung ở đâu?

XX7P+MVF, Trần Nhật Duật, P. Ia King, Thành phố Pleiku, Gia Lai, Việt Nam

Thánh thất Lệ Trung có website không?

Địa chỉ trang web của Thánh thất Lệ Trung là:

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Phủ Dầy (Phủ Vân Cát) - Kim Thái