ThanhBinhAuto Quảng Bình – Hải Đình

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 04 đường Quang Trung, Hải Đình, Đồng Hới, Quảng Bình, Việt Nam
Số điện thoại 090 562 21 49
Trang web https://thanhbinhauto.vn/tung-bung-khai-truong-thanhbinhauto-quang-binh-134465.html
Tọa độ 17.460.231.699.999.900, 1.066.252.219

 


Địa chỉ ThanhBinhAuto Quảng Bình ở đâu?

04 đường Quang Trung, Hải Đình, Đồng Hới, Quảng Bình, Việt Nam

Giờ làm việc của ThanhBinhAuto Quảng Bình như thế nào?

Thứ Bảy:[08:00-17:00], Chủ Nhật:[08:00-17:00], Thứ Hai:[08:00-17:00], Thứ Ba:[08:00-17:00], Thứ Tư:[08:00-17:00], Thứ Năm:[08:00-17:00], Thứ Sáu:[08:00-17:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  ĐẠI LÝ XE ĐẠP, XE ĐIỆN MAI CHÂU - P. Chiềng Lề